Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

UWAGA!!! STARA WERSJA PORTALU!!!

SŁUŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE DO PODGLĄDU DANYCH ORAZ POBRANIA MATERIAŁÓW DO PRAC ZGŁOSZONYCH DO DNIA 30.04.2018 r.

W CELU AKTUALNEGO DOKONANIA ZGŁOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ LUB KARTOGRAFICZNEJ KONIECZNE JEST SKORZYSTANIE Z NOWEGO PORTALU DLA GEODETY DOSTĘPNEGO OD 09.05.2018 r. POD ADRESEM https://portal.geopoz.poznan.pl/geodeta

STAN EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA DZIEŃ 15.05.2018 r.

Prezydent Miasta Poznania nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Usługi dla geodetów:
Zgłaszanie prac geodezyjnych - ARCHIWUM
Przeglądanie zgłoszonych prac geodezyjnych - ZGŁOSZONYCH DO 30.04.2018 r.
Instrukcja obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
redakcja | cookies
© 2010-2015 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ