Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zawarte w Portalu informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Prezydent Miasta Poznania nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Usługi ogólnodostępne:
Mapa
Usługi dla geodetów:
Zgłaszanie prac geodezyjnych
Przeglądanie zgłoszonych prac geodezyjnych
Umowa na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
Instrukcja obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
Formularze/Komunikaty/Zalecenia
Zasady korzystania z płatności elektronicznej PayByNet
redakcja | cookies
© 2010-2015 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ